دعوا های تکراری

 

آیا با همسرتون سر خاطرات گذشته مدام دعواهای تکراری دارید ؟! اکثر زن و شوهرهایی که به کلینیک ما مراجعه می‌کنند داستانهایی از گذشته‌شون دارن که گاهاً رو میان و باعث مشاجراتی بین اونها میشن .
اونا مثل خاکروبه‌هایی هستن که زیر فرش قایم شدن ،
اونافرش رو ناهموار کردن به صورتیکه حتی دو قدم بدون تلو تلو خوردن نمیشه روی اون فرش قدم زد .
اونا احتیاج به کمک ما دارن که فرشو کنار بزنیم و اون دلخوریا رو تمیز کنیم .

  • سالها پیش روانشناس اتریشی بنام “زای‌گارنیک” به طور اتفاقی قانونی را در مورد حافظه کشف کرد . او یک روز که گوشه‌ی دنج یک رستوران نشسته بود، رفتار یک گارسون توجهش رو جلب کرد . خوب که دقت کرد دید که گارسون سر چندتا میز میره ،ده دوازده تا سفارشو باهم میگیره و به سمت آشپزخونه میره و اونا رو تحویل سرآشپز میده .نیم ساعت بعد که با کل سفارشات روی دستش برمی‌گشت ، خیال زایگارنیک راحت شد که اشتباهی رخ نداده .اول با خودش فکر کرد که شاید این گارسون موجودی استثنایی باشه ولی خوب که دقت کرد دید تمام گارسونها مثل اون عمل میکنن. بدون اینکه چیزی رو یادداشت بکنن ، سفارشاتو میگیرن و تمام و کمال اونا رو برمیگردونن .
  • زایگارنیک آزمایشی رو ترتیب داد . هربار که گارسونها سفارشی رو میگرفتن حافظه اونها رو دوبار آزمایش میکرد . یکبار قبل از تحویل سفارش به سرآشپز ، که حافظه خوب بود و تمام سفارشا رو میتونست به یاد بیاره و یکبار هم بعد از تحویل سفارش به سرآشپز که بلافاصله همه چیز فراموش شده بود . انگار وقتی که مغز خیالش راحت میشد که سفارشا رو تحویل داده ، تخته کاملا پاک می‌شد! این قانونی هست در مورد حافظه همه ما که دانشمندان بعدی هم اونو به خوبی تایید کردن .
  • ما انسانها نمی‌تونیم خاطره‌ای رو از دست بدیم ، وقتی که اونو هضم کنیم و معنای اونو دریافت بکنیم میتونیم اون خاطره رو پاک کنیم .
    پس لطفا یکبار که حال هردوتاتون خوبه ، یک خاطره‌ای از گذشته رو بررسی کنید . به یاد خودتون بیارید و اشتباه هر دو طرفو بدون سرزنش کردن همدیگه بررسی کنید . بررسی کنید که چرا این اتفاق افتاد و دفعه بعد چی کار کنیم که این اتفاق نیفته .